Strona główna > Rozwiązania > Śledzenie zamówień

Śledzenie zamówień

Z poprzednim oprogramowaniem cały czas były problemy z harmonogramami i zamówienia były dostarczane z opóźnieniem… Praca z oprogramowaniem Metalixa, łączącym się z systemem ERP przez pliki CSV, radykalnie zmieniła sytuację.

Ville Otranen, właściciel i menedżer produkcji , Reifer Oy, Finlandia

Dodatek JobTrack firmy Metalix jest systemem bazy danych do celów zarządzania,  pracujący na cncKadzie i na AutoNest.
Przy pomocy JobTrack można:

 • zapisywać i monitorować proces/przepływ produkcji
 • przechowywać wszystkie części, rury, dzienne zlecenia, podzagnieżdżenia, itp.
 • sortować i filtrować wszystkie dane oraz wyszukiwać dane za pomocą kompleksowych zapytań wyszukiwania
 • zarządzać i monitorować zużycie materiału i wydajność wykorzystania go

Obejrzyj filmik wyjaśniający przepływ pracy JobTrack – od wyceny do produkcji.

Narzędzie zarządzania JobTrack zapewnia przejrzysty obraz stanu każdej zamówionej części.

Job Tracking Solution: cncKad and AutoNest

Dla zarządzania częściami:

 • podgląd wszystkich obsługiwanych części
 • znajdowanie i wybór części z historii

Dla zarządzania/monitorowania procesu produkcji zamówionych części:

 • dzienne zlecenia
 • podzagnieżdżenia
 • rzeczywista obróbka (produkcja)
 • możliwości wyszukiwania danych przez menedżerów
 • wydajność
 • wykorzystanie czasu pracy maszyny

Ten dokument PDF szczegółowo opisuje wymagania trybu SQL i JobTrack.

Pobierz ulotkę JobTrack.