Strona główna > Produkty > MRobot > Składowanie

Składowanie

MRobot oferuje wiele opcji składowania zgiętych części na palecie wyjściowej.

W oprogramowaniu MRobot istnieje wiele opcji składowania zgiętych części na palecie wyjściowej.
Na przykład w przypadku palety można wybierać między różnymi definicjami i parametrami układania.


Składowanie 1500 części w stos za pomocą MRobota


  • Najpierw można zdefiniować trójwymiarową kontrolę układu składowania stosów
  • Liczba wierszy i kolumn w warstwie
  • Odstępy między częściami w każdym kierunku ( X,Y i Z)
  • Preferowana kolejność układania w płaszczyźnie
  • Liczba części do ułożenia na pojedynczej palecie wyjściowej
  • Kolejność układania do wyboru: najpierw kafelek (cała warstwa) lub najpierw stos (pionowo).
  • Następnie wzór układania może zmieniać się między warstwami nieparzystymi i parzystymi.
  • Można utworzyć jednostkę z pogrupowanych części. Zgrupowane jednostki zostaną składowane w stos zgodnie ze zdefiniowanymi zasadami układania.
  • Ostatecznie można zdefiniować całkowitą liczbę części w swojej produkcji. Jeśli więc masz w komórce wiele palet wyjściowych, układanie będzie przesuwać się od jednej palety wyjściowej do następnej (w sposób cykliczny), aż wszystkie części zostaną prawidłowo ułożone.