Strona główna > Products > MBend

MBend

MBend jest aplikacją do programowania i symulowania pras krawędziowych CNC, mającą na celu maksymilizację zasobów produkcji. MBend pozwala na generowanie sekwencji gięcia offline i ustawień obróbki, z dynamiczną, trójwymiarową symulacją, w celu sprawdzenia ewentualnych kolizji między częścią a narzędziami czy zderzakami a komponentami maszyny.

Bogaty w funkcje MBend obejmuje:

 • bezpośredni transfer części z trójwymiarowych systemów graficznych
 • import i rozwijanie trójwymiarowych brył z IGES i STEP
 • import i zginanie płaskich części w formacie DXFDWG z filtrem warstw
 • automatyczny i ręczny wybór narzędzia oparty na właściwościach materiału, maszyny i narzędzi
 • automatyczną kalkulacja sekwencji z unikaniem kolizji
 • opcję ręcznego wyboru sekwencji w trójwymiarze, z testowaniem potencjalnych kolizji
 • automatyczne pozycjonowanie zderzaków, z opcją ręcznego przyciąganie, w celu dopasowania się do miejsca docelowego
 • automatyczną kalkulacja wycofania
 • trójwymiarową symulację procesu gięcia z wykrywaniem kolizji
 • generowanie rodzimych programów NC, w celu ładowania części bezpośrednio na kontrolery maszyny
 • obszerne raporty ustawień dla operatora maszyny, włącznie z sekwencją gięcia, obróbką oraz grafiką gięcia krok po kroku
 • wersję na ekran dotykowy kontrolerów maszyn

Zalety MBend:

 • W pełni zautomatyzowana obróbka, włącznie z w pełni zautomatyzowaną obróbką wieloczęściowego zestawu, zwiększając tym samym Twoją wydajność i skracając czas od projektowania do produkcji
 • Automatyczne, bezkolizyjne sekwencjonowanie dla nieograniczonej liczby gięć
 • Jeśli istnieje bezkolizyjna sekwencja gięcia, MBend ją znajdzie
 • Rozwiązania z minimalną liczbą stacji i segmentów
 • Nieograniczona liczba zderzaków